WebIS – manuál


Obsah
Úvod
1. Přihlášení do systému
1.1. Přihlášení
1.2. Problémy s přihlášením
2. Obecné kapitoly
2.1. Navigace
2.2. Přístupová práva
2.2.1. Přístupová práva objektů
2.3. Uživatelské sekce
2.4. Třídění
2.5. Filtrování
2.6. Rychlý výběr kontaktu
2.7. Šablony objektů
2.7.1. Proměnné v šablonách
3. Přehled
4. Pošta
4.1. Navigace
4.2. Poštovní složky
4.2.1. Přidat složku..
4.2.2. Nastavit složku..
4.2.3. Smazat složku
4.2.4. Vyprázdnit složku
4.2.5. Spočítat zprávy ve složkách
4.2.6. Nastavit, co zobrazovat..
4.2.7. Obnovit
4.3. Obsah složky
4.3.1. Třídění
4.3.2. Filtrování
4.3.3. Příznaky zpráv
4.3.4. Menu pro zprávy
4.4. Napsat zprávu
4.4.1. Hlavička zprávy
4.4.2. Formátování textu
4.4.3. Smajlíci
4.4.4. Další volby
4.5. Čtení zprávy
4.5.1. Funkce pro zprávu
4.6. Přístup k poště z externí poštovní aplikace
4.6.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird
4.6.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook
4.7. Bezpečná komunikace
4.7.1. Vytvoření a instalace osobního certifikátu a klíče
4.7.2. Elektronický podpis
4.7.3. Šifrování
5. Kontakty
5.1. Navigace v kontaktech
5.2. Knihy kontaktů
5.2.1. Přidat knihu..
5.2.2. Nastavit knihu..
5.2.3. Smazat knihu
5.2.4. Šablony..
5.2.5. Nastavit, co zobrazovat..
5.2.6. Obnovit
5.2.7. Smazat
5.3. Jednotlivé kontakty
5.3.1. Přidat kontakt
5.3.2. Filtrování
5.3.3. Změna kontaktu
5.3.4. Smazat
5.3.5. Tisknout..
5.3.6. Exportovat..
5.3.7. Importovat..
5.3.8. Napsat všem..
6. Kalendáře
6.1. Obecně o kalendářích
6.1.1. Příklady praktického využití kalendářů
6.2. Navigace v kalendářích
6.3. Kalendáře
6.3.1. Přidat kalendář..
6.3.2. Nastavit kalendář..
6.3.3. Smazat kalendář
6.3.4. Šablony..
6.3.5. Nastavit, co zobrazovat..
6.3.6. Obnovit
6.4. Události
6.4.1. Podrobné zobrazení
6.4.2. Měsíční zobrazení
6.4.3. Roční zobrazení
6.4.4. Plánování schůzek
6.4.5. Filtrování v kalendářích
6.5. Práce s událostmi
6.5.1. Přidat..
6.5.2. Smazat/zrušit opakování
6.5.3. Tisknout..
6.5.4. Exportovat do CSV
6.5.5. Kopírování a přesouvání událostí mezi kalendáři
6.5.6. Změna události
6.6. Schůzky
6.6.1. Vytvoření schůzky
6.6.2. Účast na schůzce
7. Úkoly
7.1. Navigace v úkolech
7.2. Knihy úkolů
7.2.1. Přidat knihu..
7.2.2. Nastavit knihu..
7.2.3. Smazat knihu
7.2.4. Šablony..
7.2.5. Nastavit, co zobrazovat..
7.2.6. Obnovit
7.3. Jednotlivé úkoly
7.3.1. Přidat úkol
7.3.2. Přidat úkol jednoduše..
7.3.3. Filtrování
7.3.4. Změna úkolu
7.3.5. Smazat
7.3.6. Nastavit jako dokončené
7.3.7. Tisknout..
7.3.8. Exportovat do CSV
8. Účtování
8.1. Aktuální síťový provoz
8.1.1. Filtry
8.1.2. Časy
8.1.3. Spojení
8.1.4. Konfigurace vlastního filtru
8.2. Archiv síťového provozu
9. Nastavení
9.1. Prostředí
9.2. Nastavení hesla
9.3. Automatické přihlášení
9.4. Obecné nastavení pošty
9.5. Identity
9.5.1. Volba identity
9.6. Automatická odpověď
9.7. Filtrování pošty
9.7.1. Filtrování pošty v klientovi Mozilla Thunderbird
9.7.2. Filtrování pošty v klientovi MS Outlook
10. Synchronizace
10.1. Co je synchronizace
10.2. Typy synchronizace
10.3. Funambol pro MS Outlook
10.3.1. Náhrada dat při přechodu na klient Funambol
10.4. Funambol pro smartphone
10.5. Nexthaus SyncJe pro MS Outlook
10.6. Nastavení mobilních zařízení
10.7. Nastavení ve WebISu
11. Přílohy
11.1. IMAP versus POP3
11.2. Vzdálené kontakty
11.2.1. Přístup ke kontaktům z Mozilla Thunderbirdu
11.2.2. Přístup ke kontaktům z MS Outlook Express
11.3. Podporovaná VoIP zařízení
11.3.1. Mobilní zařízení
11.3.2. Softwarové telefony
Slovníček