sluzby
soLNet voicebox

soLNet voicebox je telefonní ústředna umožňující komunikaci přes VoIP, GSM, ISDN30, ISDN2, SIP, IAX, H.323 i analogové telefonní linky.

img soLNet voicebox dokáže komunikovat se softwarovými i hardwarovými VoIP telefony, ISDN i analogovými telefony, včetně konferenčních zařízení. Lze využít funkcí interaktivního hlasového systému (IVR), faxu, posílání hlasových záznamů e-mailem (VoiceMail) a zaznamenávání telefonních hovorů.
 • Možnost kontroly hovorů.
  K dispozici jsou výpisy volání i hlasové záznamy. Každý hovor má unikátní ID pro spojení s nahrávkou. Přehled proběhlých hovorů lze sledovat přímo v kalendáři ve WebISu.
 • Faxování přímo z počítače.
  Digitální ústředna umí rozpoznávat a zpracovávat faxová volání. Můžete tedy přímo z počítače posílat dokumenty na fax, případně příchozí volání přesměrovat na tiskárnu nebo do schránky elektronické pošty.
 • Automatické směrování hovorů podle nastaveného schématu.
  Lze definovat pravidla pro odchozí hovory, například že volání na mobilní telefony budou probíhat výhradně přes GSM bránu nebo pokud na volaném čísle nikdo neodpoví do třiceti sekund, hovor se postoupí na další definované číslo. Lze také definovat volací identity, které mohou při volání z počítače nastavit pro různá volaná čísla různá odchozí čísla.
 • Propojení VoIP a stávající infrastruktury.
  Voicebox podporuje nejen VoIP, ale také běžné analogové a digitální (ISDN) ústředny a jiná zařízení. Proto lze voicebox použít i při postupném přechodu ze starší telefonní infrastruktury na VoIP formou vložené digitální ústředny a instalací softwarových klientů pro telefonii, které postupně nahradí dosavadní telefonní aparáty.
 • Interaktivní hlasový systém (Interactive Voice Response).
  Interaktivní hlasový systém slouží jako automat, který umí automaticky vyřizovat nebo směrovat příchozí hovory. Mezi jeho funkce patří například navigace pomocí hlasových nabídek, přijímání vzkazů nebo přepojování na operátora.
 • Platforma pro zbudování Call Centra.
  Call Center (centrum pro řízení hovorů) je aplikace využívající digitální ústřednu a zpracovávající příchozí hovory například do front. Ve spojení s databází kontaktů se identifikuje volající a podle schématu lze automaticky vybírat příjemce hovoru. Call Center je možné také propojit s CRM a ještě před zvednutím hovoru z něj získat informace o volajícím.
 • Podpora front hovorů.
  Při zpracování front hovorů lze využívat mnoha rozmanitých funkcí. Mezi ty nejdůležitější patří:
  • různé strategie vyzvánění, například paralelní na více místech nebo cyklické mezi rovnocennými linkami,
  • eskalace volání, kdy se konkrétní hovor přepíná nebo šíří na další čísla předem definovaným způsobem,
  • priority uživatelů ve frontě, podle zadaných pravidel mohou hovory vybraných uživatelů odbavovány přednostně,
  • automatická oznámení pro volající ve frontě, například pořadí ve frontě apod.,
  • kaskádové fronty, kdy podle zadaných pravidel (např. zaplnění fronty) lze přepínat hovory mezi různými frontami,
 • Archivace hlasových záznamů hovorů.
  Archiv hovorů je kolekce stereo zvukových souborů ve formátu Ogg Vorbis nebo MP3, kde pravý kanál je volající a levý kanál je volaný. Každá nahrávka je dostupná pod jednoznačným identifikátorem.
 • Export výpisů volání.
  Výpisy volání lze nejen sledovat přímo v kalendáři WebISu, ale je možné je také exportovat pro další zpracování nebo z nich generovat různé statistiky do podoby grafů.

 

sluzby