soLNet SpamStop

soLNet SpamStop

soLNet SpamStop je služba, která blokuje příchozí nevyžádanou poštu (spam) a e-mailové zprávy obsahující počítačové viry. soLNet SpamStop funguje jako samostatný předřazený počítač, který výrazně snižuje zátěž skutečného poštovního serveru. Až 95% veškeré příchozí pošty je ještě před doručením rozpoznáno jako spam a odstraněno. soLNet SpamStop Vám ovšem přináší i další výhody:

 

  • šetří náklady spojené s odstraňováním spamů,
  • zabraňuje zpožďování e-mailových zpráv,
  • zálohuje všechny e-mailové zprávy v případě výpadku poštovního serveru,
  • kombinuje v sobě mnoho antispamových testů, greylisting, několik antivirových štítů, řízené blokování příloh a automatické učení,
  • výrazně snižuje riziko krádeže a zneužití citlivých osobních údajů, např. hesel nebo čísel kreditních karet (tzv. phishing).

Produktový leták ke stažení

Jaké náklady s sebou spam nese?

Velký příliv nevyžádané pošty zatěžuje poštovní server, který nemůže plynule doručovat ostatní zprávy, čímž způsobuje zdržení. Server, který je přetížen přijímáním a doručováním nevyžádané pošty, je náchylnější k výpadkům, které vyžadují technické zásahy a mohou způsobit ztrátu důležitých zpráv nebo jejich zdržení. Nic z toho není zadarmo.

Doručená nevyžádaná pošta ovšem zatěžuje i samotné uživatele, kteří ji musí procházet a mazat. Tím klesá jejich produktivita. Už při desítkách zaměstnanců a desítkách nevyžádaných zpráv do každé poštovní schránky denně lze celkové měsíční náklady vyčíslit na několik tisíc korun, což je výrazně vyšší cena, než kterou s sebou nese soLNet SpamStop.

Jak soLNet SpamStop funguje?

Nejdůležitější vlastností našeho řešení je snížení zátěže pro poštovní server. Běžná antispamová řešení přijímají všechny e-mailové zprávy a vkládají je do poštovní fronty, kde je teprve testují. Pokud zpráva míří do neexistující schránky, musí server vytvořit a odeslat zprávu o nedoručitelnosti. V opačném případě se ke zprávě přidává antispamové hodnocení a doručuje se uživateli, přičemž pak je možné použít například filtrovací pravidla pro automatické roztřídění (resp. smazání spamu). Při zahlcení spamem ale všechny tyto akce dohromady způsobují zátěž serveru, zaplňování poštovních schránek a zpožďování korektních zpráv.

Naše řešení spočívá v tom, že zprávu, která nemá na serveru existujícího příjemce nebo je odhalena jako spam na základě svého obsahu, vůbec nepustíme do poštovní fronty a rovnou ji smažeme. To výrazně urychlí doručování zpráv, které jsou v pořádku.

soLNet SpamStop může být nasazen dvojím způsobem. Při outsourcingu samostatného počítače přímo v sídle Vaší společnosti nebo organizace máte plnou kontrolu nad příchozí poštou k Vašemu serveru a navíc můžete antispam učit a zdokonalovat manuálním tříděním zpráv, které jsou specifické právě pro Vás. Druhou možností je zprovoznit soLNet SpamStop jako hostingovou službu, která je cenově výhodnější.

 

 

Kromě okamžité přesnosti a efektivity je důležitou vlastností řešení soLNet SpamStop také to, že se neustále vyvíjí, jednotlivé jeho komponenty se modernizují a udržují krok s měnícím se stavem na Internetu, protože spammeři se neustále snaží obcházet opatření proti spamu.

Jaký je objem spamu?

V letošním roce se počet spamu vyšplhal na cca 95% všech e-mailů, Ještě v roce 2001 tvořily spamy jen 5%, ale v roce 2006 už téměř 85%. Dezinformace týkající se péče o zdraví a finanční záležitosti jsou dnes obsahem 4/5 spamů. Zbytek připadá na různé nabídky produktů, pornografii, politiku a další témata.

Pro názornost můžeme pozorovat strukturu 54 363 e-mailů, které dorazily během dne na jeden poštovní server. Pouhé 2,2% jsou detekovány jako legitimní e-maily. Zbytek došlých zpráv je spam, 62% je odhaleno jako spam podle obsahu a 35,8% má neznámého příjemce.

 

                                                                                                                                             zdroj: poštovní server, soLNet, s.r.o.