sluzby
soLNet mailbox

soLNet mailbox je poštovní server vyšší kategorie, který funguje jako groupware. Mezi jeho základní funkce patří práce s elektronickou poštou, sdílené kontakty, sdílené kalendáře a sdílené úkoly.

img Mimo zastaralého poštovního protokolu POP3 server pracuje také s kvalitnějším a preferovaným protokolem IMAP, nabízí prakticky neomezený počet domén, poštovních účtů a skupin. Server dále podporuje sdílené poštovní složky, knihy kontaktů, událostí a úkolů. K dispozici je webové rozhraní a lze používat i nejrozšířenější poštovní klienty jako jsou Mozilla Thunderbird nebo MS Outlook. Součástí serverových služeb je také antivirový a antispamový systém, který automaticky kontroluje příchozí poštu na serveru.

 

 • Příjem a odesílání pošty.
  Poštu lze odesílat anonymně pouze z lokální sítě, z Internetu až po přihlášení, což zabraňuje zneužití serveru spammery.
 • Přístup k poště pomocí mnoha protokolů
  Využívat lze SMTP, IMAP, POP3 a jejich šifrované varianty.
 • Libovolné množství domén, skupin a poštovních účtů.
  Na nich lze nastavovat maximální velikosti pro schránky i pro jednotlivé zprávy. K dispozici jsou také přezdívky pro účty a skupiny, sdílené poštovní schránky a sdílené knihy kontaktů, kalendářů a úkolů.
 • Podpora protokolu LDAP.
  Přístup ke sdíleným kontaktům je možný z běžných poštovních klientů pomocí protokolu LDAP.
 • WapMail a WebMail.
  K poště můžete přistupovat z mobilního telefonu přes rozhraní WapMail nebo z Internetu přímo prostřednictvím webového prohlížeče.
 • VPN clustery.
  Možnost propojení několika serverů soLNet mailbox ve VPN do clusteru.
 • Konfigurace povolených služeb zvlášť pro každý účet.
  Mezi takové služby patří například odesílání a doručování pošty, archivace pošty, přihlášení přes FTP nebo přes modem, aktivace antispamové a antivirové kontroly, přihlášení do administrační části serveru, nebo přihlášení k souborovému serveru.
 • Přeposílání pošty.
  Na serveru lze konfigurovat pro každý účet automatické přeposílání pošty na jednu nebo více adres, mezi nimiž mohou být i adresy na SMS brány, kterým lze nastavovat další parametry pro odesílání (např. přeposílání jen mimo pracovní dobu, maximální délka jedné SMS apod.).
 • Doménové skupiny.
  Skupiny se používají pro hromadnou distribuci pošty a pro hromadné nastavování přístupových práv.
 • Doménový koš.
  Na doménách lze nastavovat speciální účty, do kterých se ukládá pošta směřující do domény, ale do neexistujícího účtu.
 • Pokročilé filtrování pošty na straně serveru.
  Správce serveru i uživatel může podrobně definovat sadu filtrovacích pravidel pro třídění a další předzpracování příchozí pošty. Tato filtrovací pravidla se mohou rozpadat do následujících kategorií:
  • globální přednostní filtry
  • přednostní filtry domény
  • filtry uživatele
  • filtry domény
  • globální filtry
 • Automatická odpověď v nepřítomnosti.
  Uživatel si může nastavit také periodu, během které se automatická odpověď nebude posílat na adresy, na které už odeslána byla.
 • Pokročilé nastavení přístupových práv.
  Všechny součásti serveru obsahují detailně nastavitelná přístupová práva, která lze nastavovat rekurzívně a zvlášť pro domény, skupiny nebo konkrétní účty.
 • Sdílené kalendáře.
  Sofistikované knihy kalendářů s událostmi obsahují například tyto funkce:
  • možnost prohlížet události v podrobném, měsíčním, ročním a plánovacím pohledu,
  • podrobné nastavení opakování události včetně výjimek z opakování,
  • zasílání upozornění k blížícím se událostem buď poštou, na mobilní telefon nebo do Jabberu,
  • sdílení kalendářů s ostatními uživateli vhodným nastavením přístupových práv,
  • zobrazení událostí z mnoha kalendářů najednou a možnost jejich filtrování,
  • vložené státní svátky a speciální kalendář se jmeninami,
  • tisk přehledného seznamu událostí a možnost exportu do jiné aplikace.
 • Plánování schůzek.
  Schůzka je speciálním případem události, která obsahuje dva nebo více účastníků. Při uložení schůzky do kalendáře se všem účastníkům odešle e-mailová zpráva s odkazem na podrobné informace o schůzce. Účastníci pak mohou účast potvrdit nebo odmítnout a své rozhodnutí odeslat zpět organizátorovi.
 • Antivirový systém.
  Příchozí i odchozí pošta se automaticky kontroluje na přítomnost virů. Kontrolují se i rekurzívně komprimované soubory. Při nalezení viru se zasílá zpráva správci serveru a zavirovaná zpráva se vrací odesílateli. Lze také blokovat doručování spustitelných nebo jinak nevhodných souborů. Systém využívá několik různých antivirových programů současně a databázi virů automaticky aktualizuje několikrát denně.
 • Antispamový systém.
  Příchozí e-mailová zpráva se před uložením do schránky zkontroluje pomocí mnoha různých sofistikovaných testů, podle nichž dostane ohodnocení v podobě hvězdiček, které určují, nakolik je pravděpodobné, že zpráva je spam. Pomocí filtrovacích pravidel lze potom se zprávou náležitě naložit.
 • Rozdílové zálohování pošty.
  Server je dodáván se dvěma pevnými disky, z nichž jeden slouží jako úložiště pro rozdílovou zálohu. Zálohování probíhá každou noc a zálohují se pouze data, která se od poslední zálohy změnila.
 • Synchronizace dat.
  Kontakty, události a úkoly lze synchronizovat s mobilními telefony, kapesními počítači nebo externími aplikacemi pomocí protokolu SyncML.
 • Server pro instant messaging.
  Je k dispozici samostatný Jabber server pro rychlou firemní komunikaci, který má tu výhodu, že neposílá data přes Internet a není závislý na žádném centrálním serveru spravovaném třetí stranou, jako je tomu například u ICQ. Jabber s ním však umí komunikovat a mohou jej využívat i uživatelé mimo firmu.
 • Server pro news.
  K dispozici je také server pro správu a provoz diskuzí, novinek a skupinové pošty. Může plnit funkce vývěsky, oběžníku nebo obecného informačního zdroje pro týmovou spolupráci.

 

sluzby